Skip to content
familyaidboston's profile image - click for profile

FamilyAid Boston's Fundraiser:

Team FamilyAid Boston 2012

$28,944

Money Raised
 

116% Raised of $25,000 Goal

Kip

Kip Sanford

Amount Raised:

$10,670

 

107% Raised of $10,000 Goal

Erin

Erin Joyce

Amount Raised:

$5,693

Stephen

Stephen Najarian

Amount Raised:

$4,083

William

William Kelley

Amount Raised:

$3,255

Bob

Bob Connolly

Amount Raised:

$2,723