Skip to content
mialeibowitz's profile image - click for profile

Mia Leibowitz's Fundraiser:

FootBallerinas

Mia's Photo
Mia Leibowitz

The Team: $1,686 TOTAL RAISED SO FAR

Fundraiser Title

Joely Glass

Amount Raised

$350

Fundraiser Title

Abby Glass

Amount Raised

$350

Fundraiser Title

Shana Krauss

Amount Raised

$350

Fundraiser Title

Elly Schanzer

Amount Raised

$300

Fundraiser Title

Davida Krauss

Amount Raised

$136

Fundraiser Title

Jill Schanzer

Amount Raised

$100

Fundraiser Title

Eva Ingber

Amount Raised

$100

Fundraiser Title

Mia Leibowitz

Amount Raised

$0

Donor Comments

Be the first to Donate to Mia and FootBallerinas.