Skip to content
kantarretailwilton's profile image - click for profile

Kantar Retail Wilton's Fundraiser:

Kantar Retail

Kantar Retail's Photo

BENEFITING: UNICEF USA

ORGANIZER: Kantar

EVENT: Kantar Brighter Futures

Kantar Retail Wilton

DONATE

To This Fundraiser

$0

MONEY RAISED
  •  
  •  
  •  

The Team: $5,065 TOTAL RAISED SO FAR

Fundraiser Title

Kantar Retail Boston

Amount Raised

$4,300

Fundraiser Title

Kantar Retail Columbus

Amount Raised

$765

Fundraiser Title

Kantar Retail New York

Amount Raised

$0

Fundraiser Title

Kantar Retail Wilton

Amount Raised

$0

Fundraiser Title

Kantar Retail Bloomington

Amount Raised

$0

Donor Comments

Be the first to Donate to Kantar Retail and Kantar Retail.