Skip to content

Pallas Paretnerid

Pallas Paretnerid
Tallinn, Harjumaa Estonia
CROWDRISING SINCE: Sep 25, 2017
Stuff About Me:

Ettevõtlus ja maksud on lahutamatult seotud. Maksudele kuulub ligikaudu kolmandik ettevõtte tuludest, mistõttu on iga ettevõtja sooviks maksta makse nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vaja. Maksukulude oskuslik planeerimine võimaldab maksude optimeerimist, mis aitab ettevõttel ressursse paremini juhtida.

Maksuseadustega tutvumine ja muudatustega kursis olek on ettevõtte juhile lisaaega nõudev tegevus.  Lisaks on maksuseadused sageli mitmeti tõlgendatavad ning ettevõtte jaoks kõige efektiivsema lahenduse välja töötamine keeruline.

Professionaalne maksunõustamine on lahendus maksukulude optimeerimisel ja juhtimisel. Asjatundlik nõu aitab vastu võtta paremaid otsuseid ning analüüsida ettevõtte tehingutega seotud maksukulusid.

http://www.pallaspartnerid.ee

Pallas
Paretnerid

VOTE

CR Impact Points

Click the VOTE button to give Pallas 100 CrowdRise Impact Points (CIPs). Vote for the Volunteers and Fundraisers that are answering the call to service, raising money for charity, and making an impact for their causes. Come back and Vote every months. CIPs can earn you the highly coveted, highly respected CrowdRise Royalty Status.

CR Impact Points

If you're seeing the grey VOTE button, you should feel great about yourself. It means you already voted for Pallas this month. Come back next month and vote again if you still love Pallas. Thanks to your vote, Pallas earned 100 CrowdRise Impact Points (CIPs). CIPs can earn you the highly coveted, highly respected CrowdRise Royalty Status.

750

Total Impact Points

Pallas Paretnerid's Fundraisers

I'm working on creating my first super compelling Fundraiser so please keep hitting refresh over and over until my first Fundraiser shows up. Or just wait for me to email you about it.